Biz kimiz?   Ne istiyoruz?   Neredeyiz?   Nasıl destek olunur?  
GÖRÇEV HAKKINDA
YÖREMİZ
NİKEL MADENİNİN ZARARLARI
BELGELER - GERÇEKLER
BASINDA GÖRÇEV VE NİKEL
ETKİNLİKLER
İLETİŞİM
ANA SAYFA
 
 
 
 
 

BASIN AÇIKLAMASI: TURÇEP VE GÖRÇEV Kolkola

Dünyanın en bereketli 7 tarım harikasından olan Gediz vadisi madencilikte sülfürik asit projesinin bir laboratuarına dönüştürülmek, halkımız da böyle bir laboratuarda gönüllü kobaylık yapması için biri “açık, diğeri “kapalı” iki seçenek sunularak kandırılmak isteniyor. Ayrıca Gördes Nikel İşletmesinin İzmir’e içme suyu sağlayan dört barajda yol açacağı kirlilik görmezden gelinerek 3 milyon İzmirlinin sağlığı ile oynanmak isteniyor.  Yazının tamamı için tıklayınız.»

 

TBMM Çevre Komisyonunun Çaldağı Teftiş Raporu

Dünyanın en verimli arazilerinin bulunduğu Gediz Ovasının yok edilmemesi, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ve gelecek kuşakların sağlık, ekonomik ve sosyal sorunlarıyla karşılaşmaması için bölge ile ilgili çalışmalarımız TBMM dâhil olmak üzere her platformda duyarlılıkla devam edecektir. Yazının tamamı için tıklayınız.»

 

Milletvekillerinden Araştırma Komisyonu Kurulması İçin Önerge

Manisa milletvekilimiz Özgür Özel öncülüğünde 24 CHP milletvekili ÇED raporunun yeniden değerlendirilmesi ve Nikel madeninin çevre, kültür, halk sağlığına ve sosyo-ekonomik yapıya yönelik zararlarının değerlendirilmesi için TBMM Başkanlığı'na araştırma komisyonu kurulması konusunda 2.2.2012 tarihinde bir önerge vermiştir.  Yazının tamamı için tıklayınız.»

 

Gördes Nikel Madeni Projesi

İbrahim Balıklı

Üretim için milyonlarca ton toprak ve kaya kazılarak yer değiştirecek, ekosistem yok olacaktır. Ortama salınacak gazlar, yoğun asit kullanımı, atık ve ağır metallerin olumsuz etkileri ile doğal çevrede ciddi kirlenmeler meydana gelecektir. Gelişmeler sonunda ekonomik kayıplar oluşacak; toprakları, meraları ve ormanları yok olmuş yöre insanı göç olgusu ile karşı karşıya kalacaktır. Çevre ve toplum sağlığı yönünden telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğacaktır. Yazının tamamı için tıklayınız.»

 

Gördes Nikel-Kobalt Projesi ÇED Raporu Üzerine Notlar

Erhan İçöz

Nikel ile birlikte bulunan ve işletilecek olan kobalt, kanserojen etkisi olan bir maddedir. İşletmeye elverişli olmayan kısmı, pasalarla birlikte sahaya dökülecek ve olasılıkla yeraltısuyuna karışacak. Sahada, % 2.5 oranına varan arsenik varlığından sözedilmektedir. İşletme sırasında bu arseniğin serbest kalacağı açıktır. Yazının tamamı için tıklayınız.»

 

Orman Mühendisleri Odası Raporu: Gördes Nikel-Kobalt Projesi

Kenan Öztan

Kullanılacak kömür yılda 70 bin ton. Bir evin kışlık kömür ihtiyacı 2 ton dersek tesiste her yıl 35 bin evin yakacağı kadar kömür yanacak. Her evde ortalama 4 kişi hesabıyla her yıl havaya 140 bin nüfuslu bir şehrin salacağı kadar CO2, kükürt ve diğer kirlilik salınacak demektir. Yazının tamamı için tıklayınız.»

 

“Gördes Nikel Kobalt Projesi Nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu” Üzerine Eleştiri Notları

Tahir Öngür

Şimdilik verilen sayılara göre, açık ocaklar ve kireçtaşı ocağında 95.519; pasa döküm alanlarında da 24.762 olmak üzere; toplam 120.281 ağaç kesilecek. ADT için 2225, Çiçekli II Göleti için de 3263 ağaç kesilecek. Buna göre, kesilecek ağaç toplamı (şimdilik) 125.769. Yol yapımları ve maden sahalarından söz eden yok. Yazının tamamı için tıklayınız.»

 

Gördes Nikel Kobalt Projesi

İbrahim Balıklı

Kullanılacak milyonlarca ton kimyasalların her ne kadar teknik önlemlerle havaya toprağa ve yeraltı sularına karışmasının önüne geçileceği belirtilmesine karşın buna insanları inandırmak son derece güçtür. Deprem tehlikesi bile bu derece yüksek risklerin göze alınmasını gerekli kılmamaktadır. Yazının tamamı için tıklayınız.»

 

ÇED Raporu

Zorlu Grubuna ait Meta Madencilik firması tarafından işletilecek olan Gördes Tavşanalanı Nikel projesine ait ve ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti tarafından düzenlenen ÇED RAPORU'na ulaşmak için tıklayınız.»

ETKİNLİK HABERİ (YENİ)

MANİSA TEHLİKEDE Mİ?

Panel: Turgutlu Çaldağı ve Gördes Nikel Madenlerinin İnsan, Çevre ve Tarıma Etkileri

Panel Yöneticisi: Ali Suat Ertosun (Yargıtay Üyesi)

Panelistler: Prof. Dr. Ali Osman Karababa (Ege Üni. Tıp Fak.), Prof Dr. Ümit Erdem (Ege Üni. Ziraat Fak.), Cemallettin Küçük (Meteoroloji Müh. Odası Halk Sağlığı ve Ekoloji Komisyonu Başkanı)

Destekleyenler/Düzenleyenler:

Manisa Akademik Odalar Birliği (MAOB), TEMA Manisa Temsilciliği, Gediz Havzası Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA), Turgutlu Çevre Platformu (Turçep)

Tarih: 19 Nisan 2013

Saat: 17:30

Yer: Manisa Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu MANİSA

 
 

BASINDAN:

Akhisarın İçme Suları Risk Altında..!

Çevre Bakanına 13 Önemli Soru

Tehdit Gördes'ten Taşıyor

Gördes Düğümü

Nikel Madenine Karşı GÖRÇEV

Gördesliler mücadeleye devam ediyor

Ya bir avuç para ya da koca bir yaşam!

Gördes’te nikel endişesi!

İzmir’in suyunun ‘altın’da ne var?

 

Paylaş: